President
Kathy L. Nalywajko

Vice President
Zwen Goy

Treasurer
Stan Fediuk

Secretary
Adrianna Melnyk-Hankewycz

Legal
Andrei Harasymiak, Esq.

Directors
Zenon Chernyk
George Chopivsky
Andrew Horodysky
Walter G. Hoydysh, PhD
Arthur Hryhorowych, MD
Solomiya Ivakhiv, DMA
George G. Kihiczak, MD
Charles Podpirka
Karina Tarnawsky
Natalie Trojan